RODO

IOD w podmiotach publicznych


IOD w podmiotach publicznych

Organ i podmiot publiczny są zobowiązane wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych. Poniżej zebraliśmy najważniejsze teksty dla Administratora i Inspektora.

Zostałem Inspektorem Ochrony Danych. Co mam robić?


Dowiedziałeś się właśnie, że zostałeś wybrany na Inspektora Ochrony Danych. Zostałeś IOD albo Yodą, jak niektórzy zwykli mawiać. Nie wiesz co teraz masz zrobić? Nie wiesz, jakie obowiązki ma Inspektor Ochrony Danych ani jakie zadania ma robić?
Spokojnie, poniżej wyjaśniamy Ci co to za funkcja, jakie masz prawa, a jakie obowiązki.

    Jako Inspektor Ochrony Danych przede wszystkim:

  1. Informujesz administratora, podmioty przetwarzające, pracowników o tym, jakie mają wypełniać obowiązki w związku z RODO. Doradzasz też w kwestiach związanych z ochroną danych. Odpowiadasz na zapytania osób „z zewnątrz”.
    W razie wątpliwości kim jest procesor/administrator zerknij do Słownika Pojęć, a co do obowiązków RODO zobacz pełną listę: Obowiązki IOD, a w szczególności Obowiązek Informacyjny.
  2. Monitorujesz (sprawdzasz) czy przestrzega się ochrony danych osobowych.
  3. Współuczestniczysz w tworzeniu wewnętrznej dokumentacji – rejestrów, polityki ochrony danych, analizy ryzyka, oceny skutków dla przetwarzania, klauzul informacyjnych.
  4. Szkolisz lub organizujesz szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony danych.
  5. Współpracujesz z PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w kwestiach związanych z przetwarzaniem.

Od Inspektora oczekuje się, że będzie się znał na prawie i praktyce związanej z ochroną danych osobowych. Spokojnie. Nie ma przeszkód, byś korzystał w pracy ze wsparcia obsługi prawnej czy obsługi IT (takie „zaplecze” merytoryczne) w zagadnieniach, w których masz wątpliwości – jeśli czujesz taką potrzebę, poinformuj Administratora, który Cię wyznaczył.
Poza tym, zaleca się, abyś miał kwalifikacje zawodowe. Znajomość przepisów jest dobrym startem. Mile widziane są szkolenia, kursy, czasem nawet i studia podyplomowe. Czasem warto wesprzeć się prenumeratą branżowej literatury – książek czy czasopism.

Pamiętaj też, że na rynku istnieją programy wspomagające obsługę RODO, zobacz np. Wsparcie, i Program RODO