Comarch erp xt

Zorro-rodoZORRO


 +48 71 707 16 14

    iod@qbico.pl


Program ZORRO dostępny jest w dwóch wersjach:

Chmura ZORRO
ZORRO dedykowane

 

ZORRO to program dostępny w chmurze pozwalający zarządzać i automatyzować proces zarządzania danymi osobowymi. Zorro umożliwia wygodne zarządzanie wykazem obszarów przetwarzania danych, ewidencją zbiorów osobowych oraz osób upoważnionych do przetwarzania danych z możliwością integracji, której celem jest połączenie różnych systemów z danymi osobowymi w jeden spójny i sprawnie działający organizm.


 

Ewidencja zbiorów

Każdy dział Twojej organizacji prowadzi wiele oddzielnych zbiorów osobowych, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Zarządzający organizacją również nie zawsze wiedzą, co znajduje się w tych wszystkich zbiorach. ZORRO pozwoli na bezproblemową ewidencję tych zbiorów i określenie statusu zawartych w nich danych. Znajdziesz tu wiele gotowych szablonów, które ułatwią ujednolicenie praktyki całej organizacji w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

Ewidencja miejsc (lokalizacje)

Jedną z głównych zasad RODO jest zasada przejrzystości przetwarzania danych, która oznacza, że powinieneś w każdej chwili być w stanie zlokalizować dane osobowe, które przetwarza Twoja organizacja – zarówno w formie cyfrowej, jak i papierowej. W ZORRO w intuicyjny sposób odwzorujesz strukturę swojej organizacji i przyporządkujesz do niej upoważnione osoby czy znajdujące się tam zbiory danych.

 

Ewidencja czynności

Zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym UE w sprawie ochrony danych osobowych, niemal każdy administrator danych będzie musiał prowadzić rejestr czynności przetwarzana danych osobowych. Jest to dokument, który ma pokazywać w szczególności w jakich procesach w organizacji są przetwarzane dane osobowe, w jakim celu, kogo dotyczą oraz jak są zabezpieczane. Dokument ten będzie musiał zostać udostępniony na każde wezwanie PUODO. Po odwzorowaniu organizacji w ZORRO system pozwala na automatyczne generowanie rejestru zgodnego z wymaganiami RODO.

 

Ewidencja upoważnionych

Dane osobowe mogą przetwarzać tylko osoby do tego upoważnione. ZORRO pozwoli na elastyczne prowadzenie ewidencji, rejestrującej komu nadano takie upoważnienia, kiedy je nadano, a także w jakim zakresie i kiedy upoważnienie wygasło. Dzięki temu zawsze będziesz wiedział, kto i kiedy przetwarzał dane osobowe.

 

Ewidencja firm i powierzeń

W codziennej działalności wiele danych osobowych powierzasz podwykonawcom – informatykom, kadrowym, księgowym itp. RODO nakazuje ścisłe kontrolowanie podmiotów, którym przekazujesz dane, a ZORRO umożliwi Ci bezproblemowe sprawowanie nad tym pełnej kontroli oraz pozwoli na automatyczne generowanie umów powierzenia.

 

Alert prawny

Najnowsze informację związane z tematyką RODO!
Wiadomości opracowane przez specjalistów z Kancelarii Radców Prawnych – CASUS IURIS Sp.J. Strona Kancelarii: www.casus.wroc.pl