platforma szkoleń zorro

Szkolenia online RODO/GPDR


+48 71 707 16 14

zorro@qbico.pl


Szybka wycena e-mail: zorro@qbico.pl
Wyceny telefoniczne: +48 71 707 16 14

Przeszkól online pracowników z RODO

RODO nakłada na pracodawcę (administratora) obowiązek organizowania szkoleń (w tym szkoleń online) dla pracowników (osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych). Mówi o tym m.in. art. 39 ust. 1 lit. B RODO, wskazując, że Inspektor Ochrony Danych ma obowiązek monitorowania szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania.

Pracodawca w ramach zasady rozliczalności potrzebuje dowodów, że on i jego pracownicy przetwarzają dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (Art. 5 ust. 1 lit. f oraz ust. 2 RODO), a zatem potwierdzenia, że zostali odpowiednio przeszkoleni. Szkolenie online pozwala zachować pełną historię odbytych szkoleń i wykazać spełnienie obowiązku podczas kontroli.


Za pomocą naszych szkoleń online Inspektor lub inna wyznaczona osoba może przeprowadzić szkolenie:

 • z zasad przetwarzania danych osobowych, wynikających z RODO (tzw. Dzień dobry RODO!) dla wszystkich a także każdorazowo dla nowych pracowników.
 • cyklicznie (np. kwartalnie, półrocznie, corocznie) przypominające o zasadach ochrony danych osobowych dla pracowników.
 • zaawansowane, dedykowane dla poszczególnych działów: kadry (HR-u), księgowość, sprzedaż, logistyka, marketing, itd.
Szkolenie „Dzień dobry RODO” obejmuje:

    
    

Oferujemy:
 • szkolenie dla każdego pracownika w formie prezentacji multimedialnej zakończone testem sprawdzającym;
 • zaświadczenie generowane przez system potwierdzające ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym oraz datą ważności przeszkolenia;
 • panel dla Inspektora Ochrony Danych (lub Wyznaczonej osoby) do zarządzania szkoleniami (wysyłanie e-maili z linkiem do szkolenia, dostęp do: listy pracowników, wyników testów, dat ważności szkolenia);
 • możliwość zamówienia indywidualnych, dedykowanych szkoleń dla poszczególnych działów.

platforma szkoleń zorro

    
    
    
    

Jak działają szkolenia ZORRO?

Platforma szkoleń ZORRO jest zintegrowana z systemem ZORRO, co pozwala nam głośno powiedzieć, że System ZORRO jest idealnym narzędziem do wypełnienia wszystkich obowiązków jakie RODO nakłada na Inspektora Ochrony Danych.

1. Przekazywanie szkoleń
 • Moduł ewidencji pracowników został wzbogacony o przycisk [przeszkól], który pozwala na przekazanie jednostkowego szkolenia wybranemu pracownikowi.
  Możliwe jest również masowe wysłanie dostępów do szkoleń. Dzięki wysyłce masowej możemy przekazać szkolenia dla wszystkich pracowników danego działu z pominięciem pracowników przeszkolonych oraz użytkowników, którzy są w trakcie szkolenia. System poinformuje o braku adresu mail, na który zostanie wysłana automatyczna wiadomość z unikalnym adresem szkolenia.

platforma szkoleń zorro

2. Pracownik otrzymuje dostęp do szkolenia
 • System generuje wiadomość e-mail z unikalnym adresem szkolenia.
  Wiadomość zawiera informację na temat szkolenia oraz krótką instrukcję postępowania. Pracownik przechodzi do Platformy szkoleń ( Platforma szkoleń przystosowana jest do wyświetlania na różnorodnych urządzeniach mobilnych). Tak wygenerowane szkolenie jest ważne 3 dni od daty wysłania.

3. Platforma szkoleń ZORRO
 • Platforma szkoleń ZORRO oferuję szkolenie w formie multimedialnego filmu, który w razie potrzeby można zatrzymać aby lepiej zapoznać się z merytoryczną treścią szkolenia.
  Po odbyciu szkolenia należy przejść do testu wiedzy. Domyślnie test składa się z 10 pytań (pytania losowane z puli) dotyczących materiałów przedstawionych w szkoleniu.

4. Wyniki testu wiedzy
 • Po zakończeniu szkolenia użytkownik otrzymuje informację na temat testu wraz z dokładnym wynikiem. Równolegle system wysyła wiadomość e-mail z wynikami do pracownika oraz Inspektora Ochrony Danych. Informacja o testach będzie również dostępna w systemie ZORRO. Kiedy pracownik zaliczy test wiedzy wraz z wiadomością system wygeneruje zaświadczenie zdania testu wiedzy.

5. Dostosowanie szkoleń:

o czym może decydować Inspektor Ochrony Danych?

 • ważności zaświadczenia
 • ilości pytań
 • czasie na rozwiązanie testu
 • zawartości szkolenia
 • zamówieniu innych szkoleń np. szkolenie dla działu – księgowość, HR, marketing


Treści merytoryczne do szkolenia możesz dostarczyć samodzielnie, lub możesz skorzystać ze szkoleń dostępnych w ofercie ZORRO

Szybka wycena e-mail:
zorro@qbico.pl
Szybka wycena telefoniczna
+48 71 707 16 14