Portal dla
Inspektora ochrony danych

Wyznaczanie IOD

Kiedy musisz wyznaczyć Inspektora Danych Osobowych (IOD)?

    Poniżej 3 przypadki wskazane wprost w RODO, kiedy musisz wyznaczyć IOD:
  1. Jesteś organem lub podmiotem publicznym, np. gminą, szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej. Znamy konkretne wytyczne, jak rozumieć podmiot publiczny i wyjaśniamy je w dalszej części testu
  2. Twoja główna działalność polega na takich operacjach przetwarzania, które wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę, np. zajmujesz się monitoringiem miejskim, dysponujesz programami lojalnościowymi albo pracujesz na bazach danych osobowych.
  3. 3. Twoja główna działalność polega na przetwarzaniu danych szczególnych kategorii (wrażliwych) na dużą skalę, np. jesteś dużym NZOZ, szpitalem.
Dowiedź się więcej
Wyznaczanie IOD
System wspierający pracę IOD

System wspierający pracę IOD

ZORRO to system dostępny w chmurze pozwalający zarządzać i automatyzować proces zarządzania danymi osobowymi. Zorro umożliwia wygodne zarządzanie wykazem obszarów przetwarzania danych, ewidencją zbiorów osobowych oraz osób upoważnionych do przetwarzania danych z możliwością integracji, której celem jest połączenie różnych systemów z danymi osobowymi w jeden spójny i sprawnie działający organizm.

Sprawdź darmowe demoInformacje o systemie

IOD
w podmiotach publicznych

Wsparcie dla Inspektora i Administratora w podmiotach publicznych

Dowiedź się więcej

Przeszkól online pracowników z RODO

RODO nakłada na pracodawcę (administratora) obowiązek organizowania szkoleń (w tym szkoleń online) dla pracowników (osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych). Mówi o tym m.in. art. 39 ust. 1 lit. B RODO, wskazując, że Inspektor Ochrony Danych ma obowiązek monitorowania szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania.

Pracodawca w ramach zasady rozliczalności potrzebuje dowodów, że on i jego pracownicy przetwarzają dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (Art. 5 ust. 1 lit. f oraz ust. 2 RODO), a zatem potwierdzenia, żezostali odpowiednio przeszkoleni. Szkolenie online pozwala zachować pełną historię odbytych szkoleń i wykazać spełnienie obowiązku podczas kontroli.

Dowiedź się więcej
Przeszkól online pracowników z RODO
<font color="#5c5c5c">Obowiązki IOD</font>

Obowiązki IOD

Inspektor Ochrony Danych jest stanowiskiem nowym, wprowadzonym dopiero przez przepisy RODO, nie ma zatem jeszcze żadnych wskazań, jak wykonywać te obowiązki, które wypływałyby z wcześniejszych doświadczeń. RODO szeroko zakreśla obowiązki IOD, który powinien elastycznie dostosowywać swoje szczegółowe obowiązki i metodykę pracy do okoliczności konkretnego przypadku. W takiej sytuacji dobrze jest postarać się o odpowiednie wsparcie osób, które mają doświadczenia w rozstrzyganiu kwestii z zakresu ochrony danych osobowych oraz zapewnić sobie odpowiednie narzędzia umożliwiające sprawne zarządzanie bezpieczeństwem danych.

Dowiedź się więcej

Napisz do nas

Portal-iod

Phone :

+48 71 707 16 14

Email :

iod@qbico.pl

Address :

ul. Ostrowskiego 7 p.
52-315 Wrocław